Ikasketa Tekniketako Espezialistak

Askotan ikusten dugu gaitasun handiko ikasleek ez dutela emaitza onik lortzen, hau da, antolaketarik ez dutelako edo errendimendua hobetzen lagun diezaieketen teknikak eta baliabideak ezagutzen ez dituztelako.

Ikasteko teknikak tresna multzo bat dira, errendimendua hobetzen laguntzen digutenak eta memorizatzeko eta ikasteko prozesua errazten dutenak.

Garrantzitsua da ikasketa-teknikak lantzea, hainbat irakaskuntza ematen baitizkigute, hala nola lan-denbora programatzea, gure irakurmena hobetzea, apunteak zuzen hartzea eta laburtzen ikastea, memorizazioa errazagoa izan dadin.

Garrantzitsuena ez da zenbat ordu ikasten diren, baizik eta kalitatea.